De ondernemers van DesignCharger zijn 3 studenten Ondernemerschap en Retail Management die tijdens het tweede jaar van hun opleiding een bedrijf zijn gestart. Na het schrijven van een Lean Canvas en een ondernemingsplan is het nu tijd om onze plannen werkelijkheid te laten worden!

Wij zijn 3 studenten Ondernemerschap & Retail Management op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die gezamenlijk met 2 andere studenten een onderneming zijn gestart, te weten ‘DesignCharger’. In het C-cluster (tweede jaar) van de opleiding was het onze taak een eigen onderneming te starten. Wij zijn met het idee dicht bij onszelf gebleven, we hebben namelijk de oplossing gevonden op een probleem dat wij zelf ervoeren op het terras afgelopen zomer. Met het starten van deze onderneming pogen wij kennis en ervaring op te doen over ondernemen en ons op dit gebied te ontwikkelen.

Het team

Het team van DesignCharger is bij elkaar gekomen doordat Dave en Simon het initiatief namen tot de samenstelling van de groep. Dave en Simon waren namelijk al vrienden en kunnen goed samenwerken. Zij hebben toen ze hoorden dat ze een groepje moesten vormen voor de eigen onderneming overlegd wie ze er graag bij wilden hebben. Simon had vorig jaar al bij Joppe in de projectgroep gezeten en had goede ervaringen met hem. Omdat de drie mannen graag een goede mix wilden van mannen en vrouwen zijn Evie en Eline erbij gevraagd, Dave had namelijk al goede ervaringen met hen van het voorgaande jaar. Klaarblijkelijk was iedereen tevreden over de samenstelling van dit groepje, want we hoefden geen van allen lang na te denken of we dit groepje geschikt zouden vinden voor de opzet van een mooi bedrijf. Aan het einde van het derde studiejaar (medio 2019) besloten Evie en Eline (tijdelijk) uit het team te stappen en hun focus op het restant van hun studie te leggen, waardoor het team nu gevormd wordt door Dave, Joppe en Simon. 

De kwaliteiten

DesignCharger heeft een team dat bestaat uit mensen met de verschillende kwaliteiten die een onderneming nodig heeft om succesvol te worden. Simon verzorgt de marketing en sales, Dave houdt zich bezig met het financiële en grafische gedeelte en Joppe is verantwoordelijk voor het design, de productie en de ontwikkeling van het product.